Tekstit

Arduino servo savukaasuille

#include <LiquidCrystal.h> #include <Servo.h> Servo myservo; LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12); int tolerance = 10; int potpin = A1; int val; const float vf0 = 381.60;   //k const float vf0d = 610.61; int i;    //k int ii; float dtemp, dtemp_avg, tempk;   //k float dtempd, dtempd_avg, td; void setup(){   lcd.begin(16, 2);  // intialise the LCD   pinMode(A0,INPUT);   pinMode(A1,INPUT);   Serial.begin(9600);   myservo.attach(3); } void loop(){   delay(3);   int temp = tempk+td;     dtemp_avg = 0;   for (i = 0; i < 1024; i++) {     float temp_k = analogRead(A0) * (5070.00 / 1023.000);   //k     dtemp = (temp_k - vf0)/3.00;     dtemp_avg = dtemp_avg + dtemp ; }   tempk = dtemp_avg / 1024;     dtempd_avg = 0;     for (ii = 0; ii < 1024; ii++) {     float temp_d = analogRead(A3) * (5070.00 / 1023.000);     dtempd = (vf0d - temp_d) * 0.4545454;     dtempd_avg = dtempd_avg + dtempd; }   td = dtempd_avg / 1024;   Serial.print

TaloLoggerPi > Ubuntu Bionic

armbian stretch vaatii samat muutokset jotkut Debian Stretch vaativat myöskin muutoksia näillä ohjeilla asennus onnistui armbian stretch ja ubuntu bionic 4.4 rockpi 4b apt-get install unzip wget -O install_taloLoggerPi.py http://olammi.iki.fi/sw/taloLoggerPi/install_taloLoggerPi.py chmod 755 install_taloLoggerPi.py nano install_taloLoggerPi.py - poista kohdasta TOOLS_DEFAULT =    rivi    'insserv': '/sbin/insserv', \ - poista kohdista PACKAGES_DEFAULT = sekä STRETCH_PACKAGES =    'python-imaging', sekä 'insserv' - poista rivi   STRETCH_TOOLS_PRE.pop('insserv') - poista rivit kohdasta  # owfs-daemon-disabloinnit        os.system(TOOLS['insserv'] + ' -r /etc/init.d/owserver')        os.system(TOOLS['insserv'] + ' -r /etc/init.d/owhttpd')        os.system(TOOLS['insserv'] + ' -r /etc/init.d/owftpd') ./install_taloLoggerPi.py Rock PI 4B whereis setuidgid cp /usr/bin/setuidgi

pulssien luentaa

Kuva
haastava tuo ds2423 dualcounter kaikki temput tein ja aina tuli jotain virtapiikkejä laskuriin kun näytti joskus yölläkin että paneleista tulee virtaa vaikka kiskomittari ei reagoinut ollenkaan kokeilin maadoituksia eri tavoin - ei vaikutusta eri kokoisilla vastuksilla - ei vaikutusta sitten vaihdoin kytkennän niin että virta menee ensin dualcounteriin ja kiskomittarin pulssi sykäyksellään maadoittaa sen, silloin kun pulssi tulee eipä ole sen jälkeen ongelmia ollut siis laitoin tuon jälkimmäisen, kuvan b mallin mukaan