Tekstit

Arduino servo savukaasuille

#include <LiquidCrystal.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo;
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);

int tolerance = 10;
int potpin = A1;
int val;

const float vf0 = 381.60;   //k
const float vf0d = 610.61;
int i;    //k
int ii;
float dtemp, dtemp_avg, tempk;   //k
float dtempd, dtempd_avg, td;

void setup(){
  lcd.begin(16, 2);  // intialise the LCD
  pinMode(A0,INPUT);
  pinMode(A1,INPUT);

  Serial.begin(9600);
  myservo.attach(3);
}

void loop(){
  delay(3);

  int temp = tempk+td;

  dtemp_avg = 0;
  for (i = 0; i < 1024; i++) {
    float temp_k = analogRead(A0) * (5070.00 / 1023.000);   //k
    dtemp = (temp_k - vf0)/3.00;
    dtemp_avg = dtemp_avg + dtemp ;
}

  tempk = dtemp_avg / 1024;

    dtempd_avg = 0;
    for (ii = 0; ii < 1024; ii++) {
    float temp_d = analogRead(A3) * (5070.00 / 1023.000);
    dtempd = (vf0d - temp_d) * 0.4545454;
    dtempd_avg = dtempd_avg + dtempd;
}
  td = dtempd_avg / 1024;

  Serial.println(tempk);
  Serial.println(temp);

  val = analo…

TaloLoggerPi > Ubuntu Bionic

armbian stretch vaatii samat muutokset jotkut Debian Stretch vaativat myöskin muutoksia

näillä ohjeilla asennus onnistui armbian stretch ja ubuntu bionic 4.4 rockpi 4b

apt-get install unzip
wget -O install_taloLoggerPi.py http://olammi.iki.fi/sw/taloLoggerPi/install_taloLoggerPi.py
chmod 755 install_taloLoggerPi.py
nano install_taloLoggerPi.py

- poista kohdasta TOOLS_DEFAULT =
   rivi
   'insserv': '/sbin/insserv', \

- poista kohdista PACKAGES_DEFAULT = sekä STRETCH_PACKAGES =
   'python-imaging', sekä 'insserv'

- poista rivi
  STRETCH_TOOLS_PRE.pop('insserv')

- poista rivit kohdasta  # owfs-daemon-disabloinnit
       os.system(TOOLS['insserv'] + ' -r /etc/init.d/owserver')
       os.system(TOOLS['insserv'] + ' -r /etc/init.d/owhttpd')
       os.system(TOOLS['insserv'] + ' -r /etc/init.d/owftpd')

./install_taloLoggerPi.py

Rock PI 4B

whereis setuidgid
cp /usr/bin/setuidgid /home/talo/bin/
chown talo…

pulssien luentaa

Kuva
haastava tuo ds2423 dualcounter
kaikki temput tein ja aina tuli jotain virtapiikkejä laskuriin kun näytti joskus yölläkin että paneleista tulee virtaa vaikka kiskomittari ei reagoinut ollenkaan
kokeilin maadoituksia eri tavoin - ei vaikutusta
eri kokoisilla vastuksilla - ei vaikutusta
sitten vaihdoin kytkennän niin että virta menee ensin dualcounteriin ja kiskomittarin pulssi sykäyksellään maadoittaa sen, silloin kun pulssi tulee

eipä ole sen jälkeen ongelmia ollut

siis laitoin tuon jälkimmäisen, kuvan b mallin mukaan